En compliment amb el deure d'informació disposat en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) d'11 de juliol, es faciliten a continuació les següents dades d'informació general d'aquest lloc web:

La titularitat d'aquest lloc web https://www.llibreriaguia.com, (d'ara endavant, lloc web o Llibreria Guia) l'ostenta: HERRERO MARTÍNEZ Antonio, amb NIF 35107029J, les dades de contacte del qual són:

Adreça: Travessera de Gràcia 146; 08012, Barcelona.

Telèfon: (+34) 932373942

E-mail: info@llibreriaguia.com

L'ús o l'accés a aquest lloc implica que vostè (d'ara endavant “Usuari”) reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i les accepta íntegrament. Els preguem per tant que llegeixi atentament les presents Condicions, així com la nostra Política de Privacitat abans de formalitzar la seva comanda.

Llibreria Guia es reserva en tot cas el dret a revisar unilateralment i sense previ avís les presents condicions o termes d'ús, així com els preus i informació dels serveis que apareixen en aquesta.Totes les modificacions entraran en vigor immediatament després de ser publicades en aquest lloc. És de l'exclusiva responsabilitat dels usuaris revisar les presents condicions periòdicament i, en cas de no estar d'acord, en tot o en part amb les mateixes abstenir-se d'utilitzar el nostre lloc web.

Accés i normes d'utilització del lloc web

  • • Llibreria Guia es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés d'aquest lloc. Així mateix Llibreria Guia es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l'accés a aquest lloc per a realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.
  • • L'Usuari s'obliga a utilitzar la Pàgina Web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s'estableix en la llei, la moral, i l'ordre públic. Així mateix, s'obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la Pàgina Web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l'ordenament jurídic aplicable.Llibreria guia es reserva el dret d'anul·lar el compte d'aquells Usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquests Termes d'Ús.
  • • Els serveis oferts en https://www.llibreriaguia.com es dirigeixen exclusivament, a persones majors de 18 anys d'edat. L'usuari manifesta i garanteix que té l'edat legal per a formalitzar un contracte vinculant amb Llibreria Guia, i que tota la informació que ens faciliti a través dels formularis és exacta i veraç.
  • • L'usuari no podrà realitzar cap comanda especulativa, fals o fraudulent. Si Llibreria Guia tingués indicis raonables per a considerar que s'ha fet una comanda d'aquesta índole estarà autoritzat a anul·lar-lo i informar les autoritats pertinents.
  • • L'Usuari s'obliga a mantenir indemne a Llibreria Guia davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l'incompliment per part de l'Usuari de qualsevol de les normes d'utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular de la Pàgina Web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.
  • • L'ús dels continguts i serveis oferts per Llibreria Guia serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari. Llibreria Guia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

Privacitat

Pot consultar tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals en l'apartat [Política de privacitat]

Si desitja obtenir qualsevol informació addicional sobre la nostra Política de Privacitat pot enviar una sol·licitud per correu ordinari a Llibreria Guia, Travessera de Gràcia 146; 08012, Barcelona, o contactar amb nosaltres a través del correu electrònic a la següent adreça: info@llibreriaguia.com

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del lloc web https://www.llibreriaguia.com, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (d'ara endavant “els materials”) estan protegits pels drets d'autor i altres drets sobre la propietat intel·lectual de Llibreria Guia i dels altres titulars legítims.Es considera reservada la reproducció en tot o en part, de qualsevol manera i sota qualsevol forma d'https://www.llibreriaguia.com i els seus continguts sense el consentiment explícit i per escrit de Llibreria Guia.

L'accés de l'usuari a aquest lloc no implica cap mena de renúncia, transmissió ni cessió, total o parcial, d'aquests drets de propietat, per aquesta raó, l'accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte, a l'usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

És per això que l'usuari d'aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Llibreria Guia, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

L'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables.Únicament podrà utilitzar els continguts o elements als quals accedeixi a través dels serveis de Llibreria Guia per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa, ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguts a través d'aquests.

Llibreria Guia no es responsabilitza del contingut d'https://www.llibreriaguia.com sigui veraç ni que estigui degudament actualitzat. Llibreria Guia no respondrà de l'autoria dels materials i continguts de tercers dels quals no sigui titular, ni de possibles violacions de drets de propietat intel·lectual enfront de tercers en relació amb aquests materials.

Limitació de responsabilitat.

Llibreria Guia no es responsabilitzarà en cap forma de qualsevol mal directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i /o clients que es derivin de l'ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d'ús d'aquest lloc web.

Aquest lloc pot contenir vincles hipertextuales (“Links”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Llibreria Guia, en aquests casos Llibreria Guia no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

L'usuari accepta expressament deixar exempta a Llibreria Guia de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions de l'usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

L'usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d'aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l'únic responsable de qualsevol mal o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

Llibreria Guia ha posat tots els mitjans raonables per a assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors. Llibreria Guia no assumeix cap responsabilitat sobre aquest tema.