Formulari de desistiment

Completi i reenviï aquest formulari únicament si desitja exercir el seu dret de desistiment a:

Llibreria Guia

Travessera de Gràcia, 146 08012, Barcelona.

info@llibreriaguia.com

932 373 942

• Només se cediran les seves dades, quan per llei estiguem obligats. També podran tenir accés a les seves dades els proveïdors de serveis que Llibreria Guia contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregats del tractament. No fem transferències internacionals de les teves dades.
• Finalitat: La informació que li sol·licitem, serà utilitzada per a atendre les seves sol·licituds i posar-nos en contacte amb vostè a fi d'ajudar-lo davant qualsevol dubte o consulta referent als nostres productes i/o serveis.
• Legitimació: Resulta necessari en tot cas obtenir el seu consentiment, en qualitat d'interessat, per al tractament de les seves dades personals, el qual haurà de manifestar-se expressament mitjançant l'acceptació expressa dels termes recollits en el present document.
• Els seus drets: Podrà accedir, rectificar, cancel·lar les seves dades, sol·licitar la intervenció humana en l'elaboració de perfils, la limitació del tractament, i la portabilitat de les dades, en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable a cada moment, en la direcció d'e-mail: info@llibreriaguia.com o dirigint-se directament al responsable abans indicat. Les dades que ens faciliti per a obtenir informació i/o pressupostos els mantindrem durant un període d'un any. Transcorregut el mateix els cancel·larem, si el contracte no arriba a formalitzar-se.
• Responsable i Destinatari: El responsable i destinatari de les dades és HERRERO MARTÍNEZ Antonio, (d'ara endavant Llibreria Guia) NIF 35107029J, les dades de contacte dels quals són: Travessera de Gràcia 146; 08012, Barcelona, correu electrònic: info@llibreriaguia.com
• En cas de qualsevol queixa o qüestió pot contactar amb nosaltres en la següent adreça: Llibreria Guia, Travessera de Gràcia 146 ; 08012, Barcelona, mitjançant carta postal o en l'adreça de correu electrònic: info@llibreriaguia.com