1 IDENTIFICACIÓ

Titular: HERRERO MARTÍNEZ Antonio d'ara endavant Llibreria Guia

Domicili social: Travessera de Gràcia 146; 08012,Barcelona.

N.I.F.: 35107029J

E-mail: info@llibreriaguia.com

2 INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que es disposa en el Reglament UE 679/2015 de Protecció de Dades, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'Usuari (d'ara endavant, el “Usuari”) presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recaptades a través del Lloc web https://www.llibreriaguia.com (d'ara endavant, el “Lloc web”) siguin tractats per Llibreria Guia conforme al que es disposa en la present Política de Privacitat

Totes les dades personals sol·licitats a l'Usuari en el Lloc web són obligatoris, no sent possible l'accés o registre en Lloc web si no es faciliten aquestes dades.

Així mateix, quan les dades personals siguin recaptats a través de formularis que es puguin habilitar en el Lloc web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que la Usuària aportació, almenys, aquells marcats amb un asterisc ja que, si no se subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l'Usuari a través del Lloc web.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Llibreria Guia són certs i exactes, amb el que Llibreria Guia no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada pels Usuaris.

L'Usuari, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l'Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i/o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals en el Lloc web o utilitzar el Lloc web.

3 FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les dades personals de l'Usuari o de tercers que siguin cedits per l'Usuari a través del registre mitjançant formulari, registre mitjançant Facebook o registre mitjançant Google seran tractats per Llibreria Guia a través de Lloc web únicament per a les següents finalitats:

  • • Dur a terme les funcionalitats del Lloc web destinades a la prestació dels serveis oferts en aquest.
  • • Iniciar sessió en el Lloc web per a identificar al client en cas que realitzi una comanda o una sol·licitud de contacte.
  • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En cap cas realitzarem alguna de les següents activitats:

  • • Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris.
  • • Transferir-los a altres Estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

4 DADES DE L'USUARI

Les dades d'usuari processades pel Lloc web en un usuari registrat a través del formulari de registre són: nom, cognoms, correu electrònic i contrasenya.

Les dades d'usuari processaments pel Lloc web en un usuari registrat a través de Facebook són: nom i correu electrònic.

Les dades d'usuari processaments pel Lloc web en un usuari registrat a través de Google són: nom i correu electrònic.

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent aquest responsable de qualsevol mal o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se a conseqüència de l'incompliment de tal obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat dita tercera dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats.

Llibreria Guia no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

5 ESTAMPACIÓ D'ARXIUS A BLOCKCHAIN A través DEL LLOC WEB

El Lloc web ofereix una solució als Usuaris per a estampar arxius en la “cadena de blocs”/blockchain de Ethereum, Bitcoin i Litecoin mitjançant el xifratge i sistema de hash d'aquests. Aquest servei no tindrà, en cap cas, la consideració de comunicacions de dades a aquestes blockchain, a causa de la impossibilitat de desxifrar els mateixos i adquirint, d'aquesta manera, la consideració de dades anonimitzades.

Aquests arxius, no obstant això, seran conservats de forma pseudonimizada per Llibreria Guia durant un període d'un any amb l'única finalitat de permetre a l'Usuari rebre aquest arxiu per a comprovar que continua inalterat en les referides blockchain.

6 POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que es disposa en el RGPD i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtinguts mitjançant les cookies durant la utilització de Lloc web, ja siguin d'un usuari de Facebook, Google o un usuari registrat mitjançant formulari web seran tractats de conformitat amb el que es disposa en la Política de Cookies.

7 EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que es disposa en el RGPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació del tractament i portabilitat, sol·licitant-lo per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, directament a Llibreria Guia a través del següent e-mail: info@llibreriaguia.com o emplenant el següent Formulari de desistiment

En cas de qualsevol dubte, o en el cas que no consideri que ha estat degudament atès, si us plau, no dubti a contactar i transmetre la seva queixa al Responsable de Protecció de Dades de la nostra entitat en el correu info@llibreriaguia.com o mitjançant carta postal dirigida a la mateixa direcció.